Livet på Hørhaven

Livet på Hørhaven er en blanding af arbejdsliv, fritid, sociale relationer, personlige samtaler, terapeutiske forløb, kulturelle aktiviteter og oplevelser fra årstidernes skiften, naturen og højtidernes fester.

Dagligdagen er præget af det miljø, vi sammen ønsker at skabe, gennem køkkenarbejde, husligt arbejde, havearbejde, vævestue, gymnastik og idræt, svømning, sang og musik, gå- og cykelture samt praktiske opgaver.

Alle får tilbud om terapeutiske forløb i maleterapi eller anden terapi efter behov. Er der behov for det iværksættes individuel fysioterapi- eller træningsforløb.

I psykoedukationen på Hørhaven arbejdes der målrettet på den enkeltes selverkendelse, for herigennem at blive bedre til at mestre sin sygdom og se nye muligheder udfolde sig.

Vi opsøger ofte kulturelle tilbud, kunstudstillinger, biograf, teater, koncerter m.m., for at få inspiration og skabe nysgerrighed på verden omkring os.

Hvert år rejser vi på ferie til ind- eller udland, for at opsøge natur- og kultursteder.